Det är väldigt oklart hur många som verkligen dog i Spanska sjukan 1918-1920. Orsaken till det är i sig inte så konstigt. Det är över 100 år sedan och inte ens idag finns det någon enhetlig bild av hur många som dött i pandemin som pågår just nu.

1927, några år efter att pandemin blåst över, gjordes ett första försök att räkna hur många dog i spanska sjukan. Då kom man fram till siffran 21,6 miljoner. Dock var mörkertalen stora och på den tiden hade man få medel att samla in och sammanställa data.

Nya uppskattningar med moderna metoder

1991 gjordes ett nytt försök att sammanställa antalet döda efter Spanska sjukan, och då landade resultatet på 25 till 39 miljoner människor. Senare räkningar har dock kommit fram till att även den siffran var i underkant.

Det är dels svårt att utröna huruvida någon dött av en sjukdom eller en underliggande sjukdom. Ofta drabbas redan sjuka hårdare av en influensa och hur ska man då räkna eventuell död? 

På andra hållet kan det också vara så att många kan ha dött i Spanska sjukan, men registrerades som döda av en annan sorts sjukdom. Det är väldigt diffusa gränser. Både då som nu.

En uppskattning som gjordes 2005 kom fram till att mellan 50 och 100 miljoner människor dog. Alltså mellan 3 och 5 % av dåtidens invånare på jorden. 

Lite om Spanska sjukan i Sverige

Spanska sjukan slog inte lika hårt i Sverige som på många andra håll i världen. Även med uträkningen som gjordes 1927 – som kom fram till att 1 % av jordens befolkning dog – var det färre som dog i Sverige än i övriga världen

Här var de endast 35 000 svenskar som dog, vilket var ungefär 0,5 % av befolkningen. Att jämföra med Covid-19 som fram till idag krävt 0,2 % av svenska befolkningens liv. 

Varför var det så många som dog i Spanska sjukan

Spanska sjukan är den pandemi i historien som dödat flest människor. Förklaringen är att tidigt 1900-tal är en olycklig kombination av en värld där människor kan färdas lättare mellan olika världsdelar och en fortfarande relativt dålig kunskap om vad ett virus är och hur det sprids.

Det gjordes ganska få seriösa försök att begränsa och hindra smittspridning, vilket gjorde att viruset kunde spridas fritt med människor som rörde sig över hela världen.

Detta visar även på hur farligt Covid-19 är, som trots all kunskap och alla restriktioner, ändå lyckats döda så många människor över hela världen.

Nästa inlägg

Hur gör man fidget toys?

tis sep 20 , 2022
De enormt populära saker som kallas fidget toys dök upp som en explosion i två vågor. En sommar hade alla barn och ungdomar fått mani […]