Vad innebär föräldradagar?

Föräldradagar är den tid en förälder får lov att vara hemma med sitt barn, med eller utan ersättning, efter att barnet är fött. Denna tid räknas i dagar och kan användas fram till att barnet fyller 12 år.

Hur länge får man spara föräldradagar?

Principen för föräldradagar i Sverige är att de är ”sparbara”, vilket betyder att du inte behöver använda alla dagar direkt efter barnets födelse. Du kan faktiskt spara dina dagar och använda dem senare, men det finns några viktiga regler att förstå om hur detta fungerar.

Tidslinje Antal dagar Kommentar
Fram till barnets 8:e år 96 dagar Dagar som sparats längre än tills barnet fyller 8 år räknas automatiskt som sparade.
Efter barnets 8:e år Överförbara dagar Du kan överföra obegränsat antal dagar till den andra föräldern.
Fram till barnets 12:e år Alla sparade dagar Alla dagar måste vara förbrukade innan barnet fyller 12 år.

Den exakta tiden för hur länge du får spara föräldradagar kan variera beroende på din arbetsgivare eller din avtalspension. Det är därför alltid bäst att diskutera detta med din arbetsgivare eller fackförening för att vara säker på dina rättigheter.

Vad händer med sparade föräldradagar?

Sparade föräldradagar behålls till dess att de används, men om inte alla dagar är förbrukade innan barnet fyller 12 år, försvinner de överblivna dagarna. Så det är viktigt att planera användningen av dina föräldradagar väl för att maximera fördelarna.

Särskild hänsyn till föräldradagar

Det finns några saker som alla föräldrar bör överväga när det gäller att spara och använda föräldradagar. Dessa inkluderar:

  • Föräldrar kan endast överföra dagar till varandra efter barnet fyllt 8 år.
  • Det är bäst att planera användningen av sparade dagar i förväg för att se till att du inte förlorar dem.

Kom ihåg att förstå dina rättigheter och alternativ när det gäller föräldradagar kommer att hjälpa dig att göra det bästa valet för din familj.

Nästa inlägg

Hur fungerar solceller?

sön feb 12 , 2023
De flesta är överens om att vårt beroende av fossil energi måste upphöra. Förbränning av fossila bränslen ger hela tiden ett tillskott av koldioxid, som […]
SOLAR