Vad är skillnaden mellan astma och kronisk bronkit?

Det är inte ovanligt att lida av andningsproblem, men det kan vara svårt att skilja mellan astma och kronisk bronkit. Dessa två luftvägssjukdomar har liknande symptom, men de uppträder annorlunda och behandlas därför på olika sätt. Förstå skillnaden mellan dessa tillstånd kan hjälpa dig att hantera symptomen effektivt.

Astma Kronisk bronkit Huvudsakliga skillnader
Inflammation i luftvägarna som leder till överreaktion mot triggers En form av COPD där det finns långvarig inflammation i bronkierna Astma är en överreaktion medan kronisk bronkit är ett konstant tillstånd
Symptom kan variera från milda till svåra och kan vara intermittent Symptom är konstanta och ofta svåra Symptom på astma kan komma och gå medan bronkit symptom är jämnt fördelade och ihållande
I första hand behandlas med kortverkande bronkdilaterande läkemedel Behandlas främst med antikolinergika och långverkande beta-2 agonister Behandlingsmetoder skiljer sig åt
Påverkar oftast barn och unga vuxna Vanligtvis drabbar äldre vuxna, särskilt rökare Ålders- och riskfaktorer skiljer sig även de åt

Symptom på astma och kronisk bronkit

En av de största skillnaderna mellan astma och kronisk bronkit är hur symptomen uppträder. Vid astma kan symptomen variera i intensitet och frekvens, medan symtomen på kronisk bronkit ofta är konstanta och ihållande.

Astma symptom

  • Andnöd, särskilt efter ansträngning eller under en astmaattack
  • Visslande andning
  • En känsla av tryck eller täthet i bröstet
  • Persistent hosta, särskilt på natten

Symptom på kronisk bronkit

  • Persistent hosta som producerar slem
  • Röstens hesighet
  • Frequent andning
  • Kronisk trötthet

Behandlingarna för dessa sjukdomar skiljer sig också åt. Astma behandlas oftast med kortverkande bronkdilaterande läkemedel som används för att snabbt lindra en astmaattack, medan kronisk bronkit oftast behandlas med antikolinergika och långverkande beta-2 agonister. Genom att förstå skillnaden mellan astma och kronisk bronkit kan du bättre hantera ditt tillstånd och njuta av en högre livskvalitet.

Nästa inlägg

Andy and the rockets the day our music died

fre feb 17 , 2023
Innehåll visa 1 Andy och raketen, dagen då vår musik dog 2 Vår svekna ton: En återblick 3 Att hedra Andys och raketens minne Andy […]