I skolans värld är elevrådet det forum där elever har möjlighet att påverka verksamheten. Det är också en övning i den demokratiska processen för många ungdomar.

Vad är skolans Erik webbkryss

Erik är inte bara ett mansnamn som ofta förekommer i korsord. Det är också förkortning för elevriksdag, alltså ett nationellt elevråd.

Nästa inlägg

Thomas Petersson biskop förlorar sin befattning

fre nov 26 , 2021
Det är biskopen i Visby stift som blivit avkragad och innebär att han blivit uppsagd med omedelbar verkan. Därmed får han inte längre stå tjänst […]