Har du ställt dig någon av frågorna:

  • Hur länge lever en kanin?
  • Hur länge lever en kanin i fångenskap?
  • Hur länge lever en kanin utan vatten?
  • Hur länge lever en kanin utan mat?

I denna artikel ska du få svar på dessa frågor.

Så hur länge lever en kanin då?

Detta beror på flera olika faktorer där en del är genetiska och en del sociala. Ras och arv har stor betydelse och tillgång till mat och omtanke likaså. Men ska man ge en generell siffra så är denna 3 – 8 år. Det vill säga ett ganska stort tidsspann.

Storväxta kaniner blir i allmänhet inte lika gamla som små kaniner. Det kan handla om flera års skillnad.

Vissa kaniner har uppmätts bli så gamla som 12 år. Världens äldsta kanin var Flopsy, som blev 18 år och 10 månader. Flopsy levde i Tasmanien i Australien och var en vildkanin som sedan blev tam.

Livslängden för en kanin i fångenskap

En kanin som lever i frihet lever i de allra flesta fall också ett kortare liv då de där är konstant utsatta för faror. Dels attacker från rovdjur, men också risk för matbrist och sjukdomar.

En kanin i fångenskap är skyddad från rovdjur, har god tillgång till mat och vatten samt vaccinering och läkarvård mot sjukdomar och olyckor. 

En kanin som lever i det vilda har en genomsnittlig livslängd på två år, medan en kanin i fångenskap räknas med att leva i 10 år. 

Livslängden för kaniner om de inte får mat och vatten

Mat och vatten är livsviktigt för alla levande varelser – så även för både människor och kaniner. Men kaniner är mer känsliga för att gå utan mat och vatten än människor är. 

Det räcker att en kanin går utan mat i några timmar innan det visar sig. Får kaninen inte mat på en hel dag kan det till och med bli ganska kritiskt.

Frånvaro av vatten är än mer alarmerande. En kanin som inte fått vatten på ett dygn löper stor risk att dö. Om det är torrt och varmt kan detta ske på ännu kortare tid än så. En kanin bör dricka en tiondel av sin egen vikt per dag.

Nästa inlägg

Det oklara i hur många dog i spanska sjukan?

tis sep 20 , 2022
Det är väldigt oklart hur många som verkligen dog i Spanska sjukan 1918-1920. Orsaken till det är i sig inte så konstigt. Det är över […]