De flesta är överens om att vårt beroende av fossil energi måste upphöra. Förbränning av fossila bränslen ger hela tiden ett tillskott av koldioxid, som i sin tur leder till uppvärmning av klimatet. I sin tur kan detta leda till att tundror med permafrost tinas upp. Detta kommer då att leda till att metangas avgår till atmosfären. Metan är en långt värre växthusgas än koldioxid.

Vad gör vi då för att minska behovet av fossila bränslen? Att bygga ut vattenkraft och att installera större anläggningar för vindkraft är några vägar att komma tillrätta med klimatet. Men vi har faktiskt en outsinlig källa till energi, nämligen solen som fungerar som universums kärnkraftverk. Frågan är då hur vi ska utnyttja solen och hur fungerar solceller enkelt?

Hur fungerar en solcell?

Vid en promenad i ett villaområde, ser du idag allt fler blänkande tak. Du kan se liknande blänkande paneler på industritak, ladugårdsbyggnader men också över hela fält på marken. Med stor sannolikhet beskådar du solceller eller solpaneler, men hur fungerar solceller kortfattat?

En solcell består av ett tunt halvledarmaterial som fångar solens strålar. Mellan solcellens fram- och baksida uppstår en spänning. Genom att koppla ihop sidorna med en elkabel, kommer elektroner att vandra mellan fram- och baksida i solcellen. Då bildas ström. Flera solceller kopplas ihop till paneler.

I en solcell bildas likström, men genom så kallade växelriktare sker omvandling till växelström.  Genom att installera solpaneler på ditt hustak kan du ta ut denna växelström i dina vägguttag, precis som el från det fasta elnätet.

Hur fungerar solceller och solfångare?

Till skillnad från solceller producerar solfångare inte elektricitet. Istället värmer solfångare upp vatten. Solfångare kan användas för att värma upp vatten för disk, dusch och badkar, men även för att värma upp luften genom ett vattenburet värmesystem med exempelvis radiatorer.

Hur fungerar solceller på vintern?

Det är en vanlig uppfattning att solceller inte alls fungerar vintertid, men så är inte fallet. Naturligtvis är effektiviteten större under sommarhalvåret. Även under vintern absorberas dock ljus av solceller. Snö kan hjälpa till att reflektera ljuset. Solceller tar också upp indirekt solinstrålning eller diffust ljus en något molnig dag.

Nästa inlägg

Hur snabbt läker ett sytt sår

mån feb 13 , 2023
Innehåll visa 1 Vad är ett sytt sår? 2 Hur snabbt läker ett sytt sår? 3 Steg för snabbare läkning av sytt sår Vad är […]