HomeBloggHur fungerar solceller?

Hur fungerar solceller?

Published on

Senaste nytt

Vilka nyheter intresserar svenska läsare mest?

Sverige är ett nyhetsglatt land vars befolkning gärna håller sig uppdaterat. Det här har...

Spåra ursprunget till kortspelens historia

Idag är kortspel en stor del av casino världen där du kan se reklam...

Njutbara sätt att fördriva tiden när man är sjukskriven

När man är sjukskriven och måste spendera tid hemma kan det bli tråkigt och...

Tre svenska soldater skadade i Mali

Problemen har varit många i Mali, till exempel med vapenhandel, droger, människohandel och terroristattacker....

De flesta är överens om att vårt beroende av fossil energi måste upphöra. Förbränning av fossila bränslen ger hela tiden ett tillskott av koldioxid, som i sin tur leder till uppvärmning av klimatet. I sin tur kan detta leda till att tundror med permafrost tinas upp. Detta kommer då att leda till att metangas avgår till atmosfären. Metan är en långt värre växthusgas än koldioxid.

Vad gör vi då för att minska behovet av fossila bränslen? Att bygga ut vattenkraft och att installera större anläggningar för vindkraft är några vägar att komma tillrätta med klimatet. Men vi har faktiskt en outsinlig källa till energi, nämligen solen som fungerar som universums kärnkraftverk. Frågan är då hur vi ska utnyttja solen och hur fungerar solceller enkelt?

Hur fungerar en solcell?

Vid en promenad i ett villaområde, ser du idag allt fler blänkande tak. Du kan se liknande blänkande paneler på industritak, ladugårdsbyggnader men också över hela fält på marken. Med stor sannolikhet beskådar du solceller eller solpaneler, men hur fungerar solceller kortfattat?

En solcell består av ett tunt halvledarmaterial som fångar solens strålar. Mellan solcellens fram- och baksida uppstår en spänning. Genom att koppla ihop sidorna med en elkabel, kommer elektroner att vandra mellan fram- och baksida i solcellen. Då bildas ström. Flera solceller kopplas ihop till paneler.

I en solcell bildas likström, men genom så kallade växelriktare sker omvandling till växelström.  Genom att installera solpaneler på ditt hustak kan du ta ut denna växelström i dina vägguttag, precis som el från det fasta elnätet.

Hur fungerar solceller och solfångare?

Till skillnad från solceller producerar solfångare inte elektricitet. Istället värmer solfångare upp vatten. Solfångare kan användas för att värma upp vatten för disk, dusch och badkar, men även för att värma upp luften genom ett vattenburet värmesystem med exempelvis radiatorer.

Hur fungerar solceller på vintern?

Det är en vanlig uppfattning att solceller inte alls fungerar vintertid, men så är inte fallet. Naturligtvis är effektiviteten större under sommarhalvåret. Även under vintern absorberas dock ljus av solceller. Snö kan hjälpa till att reflektera ljuset. Solceller tar också upp indirekt solinstrålning eller diffust ljus en något molnig dag.

Världens populära cykelresor 

Det är något magiskt med att känna vinden i håret, andas in dofterna av...

Hur rätt handelsplattform hjälper dig med din valutahandel

Vill du ge dig in i valutahandeln, men saknar verktygen för att få bästa...

Spelaktier att hålla utkik på kommande år

I takt med att tekniken avancerar, har spelindustrin och framförallt online casinos skapat nya möjligheter för...

Spelreklam i olika medier: Vad säger egentligen den svenska spellagen? 

Under lång tid var det fritt fram för utländska speloperatörer att marknadsföra sig direkt...

Relaterat

Världens populära cykelresor 

Det är något magiskt med att känna vinden i håret, andas in dofterna av...

Hur rätt handelsplattform hjälper dig med din valutahandel

Vill du ge dig in i valutahandeln, men saknar verktygen för att få bästa...

Spelaktier att hålla utkik på kommande år

I takt med att tekniken avancerar, har spelindustrin och framförallt online casinos skapat nya möjligheter för...