Under lång tid var det fritt fram för utländska speloperatörer att marknadsföra sig direkt mot svenska spelare via traditionella mediakanaler som tv, radio och tidningar. Men sedan den 1 januari 2019 finns det en ny svensk spellag som bland annat reglerar hur spelreklam får utformas på den svenska marknaden. Men vad innebär egentligen den svenska spellagen i praktiken för den marknadsföring av spel om pengar som finns i Sverige? 

Under lång tid fanns det ett spelmonopol på den svenska marknaden. I teorin innebar det att det endast var Svenska Spel som fick erbjuda spel om pengar inom de svenska gränserna. I praktiken fanns det dock flera undantag från den regeln, åtminstone när det kom till andra spelformer än casinospel och betting. Exempelvis kunde ATG erbjuda spel på hästar. 

Men möjligheterna att spela på den svenska spelmarknaden var relativt begränsade under lång tid. Egentligen var det så fram till 2000-talet, när nya teknologiska förutsättningar öppnade helt andra möjligheter. Digitaliseringen av spelmarknaden påverkade också det svenska spelandet. Nu kunde svenskar plötsligt spela hos utländska casino online, utan att bryta mot någon lag. 

För i praktiken hade dessa utländska operatörer ingenting med den svenska spelmarknaden att göra, mer än att man riktade sig mot svenska spelare. Som svensk spelare hos ett utländskt casino eller spelbolag kunde man alltså sitta hemma i Sverige, men juridiskt sett ändå spela hos ett utländskt bolag. 

Under 2010-talet växte denna digitala marknad enormt och det kom in mängder av nya operatörer som ville ha svenskar som kunder. Det blev också väldigt vanligt med spelreklam som uppmanade svenskar att spela hos dessa utländska bolag. Överallt, från tidningar och radio till tv och magasin, kunde man se olika annonser för utländska spelbolag. 

Det gick så långt att man från politiskt håll ville få en ändring på detta. Dels ville man kunna begränsa marknadsföringen, så att spelreklamen inte skulle ta en för stor plats. Dels ville man också kontrollera spelmarknaden och främja ett mer hälsosamt spelande. Problemet med utländska spelföretag är att svenska myndigheter inte har någon insyn eller mandat att kontrollera dessa. 

Den 1 januari 2019 infördes till slut en svensk spellag, som i grunden handlar om att öka både insynen och kontrollen av den svenska spelmarknaden. För att få vara en del av den svenska spelmarknaden krävs att man har beviljats en svensk spellicens. De utländska spelbolag och nätcasinon som tidigare kunnat marknadsföra sig fritt mot svenska kunder har sedan 2019 behövt anpassa sig till den svenska spellagen och det svenska licenssystemet. 

För ett spelbolag och nätcasino med svensk licens finns mängder av olika regler och riktlinjer att följa, inom ramarna för spellagen. En viktig del av spellagen handlar om marknadsföring och spelreklam. Låt oss titta närmare hur man får marknadsföra spel om pengar i Sverige enligt spellagen. 

Spelreklam i Sverige – måttfullhet ska iakttas 

I många avseenden är den svenska spellagen väldigt konkret och tydlig. Men när det gäller regelverket kring reklam och marknadsföring kan man konstatera att det lämnas ett visst tolkningsutrymme. I slutändan är det myndigheten Spelinspektionen som har i uppdrag att tolka och implementera lagen, varpå deras tolkning är den mest relevanta. 

På sin hemsida skriver Spelinspektionen att: “vid marknadsföring av spel till konsumenter ska måttfullhet iakttas”. Vad som däremot är mer konkret är att marknadsföringen inte får riktas särskilt till personer som inte är myndiga, det vill säga under 18 år. Det får inte heller förekomma direktriktad reklam till spelare som har stängt av sig själva via Spelpaus, det nationella självavstängningssystemet för spel om pengar i Sverige. 

Ytterligare en konkret del av spellagens riktlinjer för spelreklam är att endast licensierat spel i Sverige får förekomma i marknadsföringen. Här har distributören av reklamen, exempelvis en tv-kanal eller tidning, också ett ansvar att inte samarbeta med olicensierade operatörer eftersom det inte tillåts. 

Anmäl otillåten spelreklam till Konsumentverket 

Konsumentverket har lanserat den rikstäckande tjänsten Hallå konsument, som är en upplysningstjänst som ska bevaka svenska medborgares intressen. Om du upplever att en viss spelreklam bryter mot regelverket kan du vända dig till Hallå konsument för att anmäla spelreklamen. 

Förutom den svenska spellagen finns det ett antal olika marknadsföringslagar som man behöver förhålla sig till när man gör spelreklam. Det finns exempelvis ett internationellt perspektiv på hur marknadsföring får utformas. Reklamombudsmannen är den som ska pröva om spelreklamen strider mot ICC:s (Internationella handelskammarens) regler för reklam och marknadsföring. 

Dessutom finns det en generell marknadsföringslag i Sverige. Det är Konsumentverket som har det huvudsakliga ansvaret för kontroll och tillsyn av den lagen. Spelreklam som sänds eller distribueras på annat sätt i Sverige måste också följa det regelverk som finns inom ramarna för den generella marknadsföringslagen. 

Med andra ord har du som svensk medborgare rätten och möjligheten att anmäla det som du upplever som otillåten spelreklam till flera olika instanser, lite beroende på vad det är som inte är korrekt i spelreklamen. Konsumentverket, Hallå konsument och Reklamombudsmannen är en del av det heltäckande konsumentskydd som finns i Sverige och som är en central del av den svenska spellagens syfte. 

Kan jag stänga av mig själv från all spelreklam? 

Eftersom det endast är spelreklam för licensierat spel som är tillåtet i Sverige är det också möjligt att stänga av sig själv från direktreklam. Det enklaste sättet att göra det är att använda sig av Spelpaus. Tänk dock på att en avstängning via Spelpaus är permanent under den tidsbestämda perioden och att du inte bara stänger av dig från att ta emot spelreklam, utan också stänger av dig själv från allt spel om pengar i Sverige. För många är spel ett nöje, medan reklamen mest är jobbig. 

Om du är avstängd via Spelapus och ändå får spelreklam bryter spelbolaget i fråga mot lagen, eftersom man inte får marknadsföra sig direkt till spelare som har stängt av sig själva. 

Ett annat alternativ är att spärra dig själv för reklamutskick generellt. Då använder du dig av Hallå konsuments tjänst för att spärra utskick av oönskad reklam. Med det sagt kommer du fortfarande att behöva ta del av den generella spelreklam som sänds i tv, tidningar och radio med jämna mellanrum. 

Nästa inlägg

Spelaktier att hålla utkik på kommande år

fre aug 11 , 2023
I takt med att tekniken avancerar, har spelindustrin och framförallt online casinos skapat nya möjligheter för investerare. Fler och fler vänder sig till spelaktier som en möjlighet […]